Pahambing High School bilang pinal na

Pahambing na pag aral sa Online, at Physical Shopping Ayon sa Pananaw ng mga Piling Mag-aaral na babaena may iba’t ibang kurso sa Colegio De San Juan De Letran, ManilaPangalawang Semestre, Taong Panuruan 2017-2018Papel-Pampananaliksik na inihirap sa kaguruan ng Filipino sa ilalim ngKagawaran ng Senior High School bilang pinal na kahingian saKursong Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at KulturaABM11F-ST. CATHERINE OF RICCIIpinasa nina: Rovero, LeilaSual, PiaIpinasa Kay:Gng. Rafenzel L.

LomtongKABANATA ISULIRANIN AT KALIGIRAN NG PAG-AARALIntroduksiyon Ang pag-shopping ang madalas na libangan ng mga Pilipino sa panahon ngayon. Napaka dami na nang mga taong mapera kaya naman isa itong malakas na Business para sa mga estudyante na gusto pumasok sa isang klase ng business na patok sa karamihan lalo na sa larangan ng mga kadamitan. Napaka laking tulong ng mga ito sapagkat mas napadali ang pamimili ng bawat tao sa ating mundo. Ang shopping ay isang proseso ng paghanap o pagbili ng produkto at kagamitan na kapalit ay pera. Noong sinaunang panahon sa Greece, ang Gora ang nagsilbing pamilihan na kung saan ang mga mangangalakal ay nagtayo ng kani-kanilang mga puwesto para mag benta ng kanilang sariling mga produkto. Napaka halaga ng mga pamamaraan na ito sapagkat mas nagiging madali ang Pag bili nila ng mga produkto.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Isa din ito na malaking ambag para sa ating industriya dahil dito tayo nakakakuha ng mga gamit o produkto/gamit sa bahay, pansarili at iba pa.Angshopping ay nahahati sa tatlong paraan ng pamimili ng mga damit. Ito ay ang, Online Shopping at Physical shopping.

Ang Online shopping ay isang paraan ng pagbili na kung saan ay gumagamit ang mga mamimili ng internet para makapag order o makapagbili ng damit.Ang pinaka huling pamamaraan ng pagbili ay ang Physical shopping. Isa itong tradisyunal na pamamaraan ng pagbili na kung saan ang mga mamimili ay kailangan pumunta mismo sa isang physical store o “boutique”. Lahat ng ito ay mahalaga lalo na sa mga industriya ng pilipinas. Isinasagawa ang research na ito upang magkaroon ng sapat na kaalaman ukol sa dalawang pamamaraan ng pamimili.

Magiging isang malaking Hakbang din ito upang mas mapalawak at makabuo ang mga mananaliksik ng mga ideya o opinion sa nasabing paksa. Nais alamin ng mga mananaliksik ang kalidad ng produkto , advantage at disadvantage at problema na madalas kinakaharap ng mga pamamarang ito. Ang pag-shopping ang madalas na libangan ng mga Pilipino sa panahon ngayon. Napaka dami na nang mga taong mapera kaya naman isa itong malakas na Business para sa mga estudyante na gusto pumasok sa isang klase ng business na patok sa karamihan.

Napaka laking tulong ng mga ito sapagkat mas napadali ang pamimili ng bawat tao sa ating mundo.Paglalahad ng Layunin at SuliraninA.Suliranin:1.

Paano nasisiguro ang kalidad ng damit sa, Online Shopping at Physical shopping?2.Ano ang advantage at disadvantage ng pagtayo ng Online Shopping, at Physical Shopping?3.Anu-ano ang mga problema na madalas kinakaharap ng Online Shopping at Physical Shopping?B.Layunin:Upang masigurado ang kalidad ng Produkto sa, Online Shopping at Physical Shopping.Upang malaman Ang Advantage at Disadvantage sa pag tatayo ng Online Shopping, at Physical Shopping.

Upang malaman ang mga problemang kinakaharap ng Online Shopping, at Physical Shopping.Balangkas Teorikal at KonseptwalBalangkas TeorikalAyon sa teorya ni Daniel Miller, sinasaad sa kanyang librong “theory of shopping” na ang shopping ay importante sa mga mamimili dahil nakakadebelop ito ng social relationship sa pagpili ng kanilang produkto o kagamitan. Ayon naman kay Vinish Parikh inilahad niya na ang online shopping at physical o traditional shopping ay walang kalamangan dahil mayroon naman itong kanya kanyang kahinaan at kalakasan na makakapag pantay sa kanilang dalawa.169799036512500B. Balangkas Konseptwal1979295156845SHOPPING00SHOPPING1386840590550024720555905500273304023368000572770153035003034665106680PHYSICALSHOPPING00PHYSICALSHOPPING744220106680 ONLINE SHOPPING00 ONLINE SHOPPING1205865175260003426460175260002733040218440004921252184400074422022860TEORYA NI DANIEL MILLER00TEORYA NI DANIEL MILLER303466573660TEORYA NI VNISH PARIKH00TEORYA NI VNISH PARIKH2733040102870002884170254000Walang kalamangan ang Online at Physical Shopping00Walang kalamangan ang Online at Physical Shopping49212516319500 57277046355Na kakadebelop ng social relationship00Na kakadebelop ng social relationshipIV. Saklaw at LimitasyonAng pag aaral na ito ay nakapokus sa pagkakaiba ng online at physical shopping sa larangan ng damit. sinasakalaw ng pag aaral na ito ang iba’t ibang paraan na makakatulong para malaman ang kalidad ng damit, problema na maaring ikaharap at ang pinaka huli ay malaman ang advantage at disadvantage ng at physical shopping.

Ang pananaliksik na ito ay naglalayon na makakuha ng mga respondante mula sa mga mag-aaral Colegio de san juan de letran na mayroong iba’t-ibang kurso. Nais makabuo ng mga mananaliksik ng respondanteng 20 babae na magiging tulay upang maisakatuparan ang pananaliksik. Nililimitahan lamang ito ng mga babaeng mahilig bumili ng kagamitan para sa kanilang pang-sariling na kaligayahan.

Kahalagahan ng Pag-aaralAng kahalagahan ng pananaliksik na ito ay upang matulungang lumawak ang kaalaman at magbigyan ng ideya o payo para sa mga mamimili sa piling babae namay ibat-ibang kurso sa loob ng Colegio De San Juan De Letran iba’t ibang pamamaraan na maaring makatulong sa kanila sa pagbili ng damit. Ito ay makakatulong hindi lamang sa mga mamimili kundi pati nadin sa mga taong may maliit at malaking negosyo. Ayon sa mananaliksik, ang higit na kahalagahan ng pag aaral ay ang makapagbigay ng sapat na impormasyon o ideya sa mga mamimili kung ano ang pinaka epektibong paraan ng pagbili.Mahalaga ito sa mga babae lalo na sa mga millenials dahil sa panahon ngayon na mahilig silang mag experimento ng damit, kung paano nila ito isuot at mag shopping.Mahalaga din ito sa mga taong naghahanap ng mabilis na paraan nang pagbili.

Mas nagiging madali sa kanila dahil ang iba sa mga paraan na ito ay kailangan ng teknolohiya.Depinisyon ng mga TerminolohiyaShopping- ay isang klase ng aktibidad na kung saan ang mamimili ay naghahanap o ngtitingin ng mga produkto o kagamitan na mayroong ang isang shop.physical shopping-Isa itong paraan ng pagbili na kung saan ang mismong mamayan ang pumupunta sa isang ispesipiko na lugar o shopping area.Online shopping-paraan ng pagbili ng kagamitan o produkto dito ay ang pag browse sa internet at pag search ng mga website na may kaugnayan sa online shops.Internet- ay isang worldwide system ng kompyuter networks.Social Relationship-ito ay ang resulta ng social interactionsa pagitan ng tao.Negosyo- ito ay ang isang uri ng hanap buhay na kung saan nakakakuha ng kita, ang may ari.Theory-ito ay ang contemporary o rational type ng abstrak o sa madaling salita ay generalize thinking.

Respondante- ito ang mga tao hihingan ng opinion o impormasyon sa isang pananaliksik.Millenials- ito ang mga tao pinanganak noong early 90’s at late 20’s.KABANATA IIKAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARALI. Lokal na Pag-aaral at LiteraturaAyon sa Isinagawa na surbey ng inquirer.

net, halos lahat ng Pilipino na respondante nila ay sinasabi na sila ay satisfied sa online shopping. Sapagkat 73.3 percent ng mga respondante ay inilarawan na madali ang paraan ng pagbili na ito at 71.9 percent naman ay sinasabi na Hindi ito sagabal. Baheytay rin sa Ginawang pag-aaral ng inquirer.net, maraming Pilipino ang gumagamit ng kanilang mobile phonespara mag online shopping. (inquirer 2015)Ayon naman sa isinagawang report ng nielson shopper trends, Ibinunyag nila na 93 percent ng mga Pilipino ay mas nasisiyahan sa pagbili sa mga physical store. Halimbawa nito ay ang Pagbili ng mga grocery items sa mga malalaking tindahan.

Ayon sa report ng Manila times (2013), Lumabas sa resultang isinigawa na surbey ng readers digest trusted brands noong 2013, Inilahad nito na bagamat aktibo ang mga pilipino sa social networking community mas gusto pa din nila mapanatili ang nakasanayang pamili.Ayon sa report ng ABS-CBN news (2015), Nagiging mas patok na sa mga mamiling pilipino ang e-commerce sa iba’t ibang bansa lalo na sa pilipinas dahil mas napapadali ang kanilang pamimili ng mga produkto dahil ito ay mabilis at mas abot kaya ang presyo.II.

Banyagang Pag-aaral at Literatura.Ayon sa pag-aaral ng UKessays, ito ay ang mga pinagsasama na factor na makaka impluwensya sa mga desisyon ng mga mamimili sa online at offline shops. Ito ay naka base sa ganda ng produkto, pagiging tipid sa oras, perceived risk, tibay ng produkto at mataas na interactivity. Ayon kay Kennedy, Ang online shopping channel ay nag pro-provide ng mga organisasyon na epektong makakakuha ng magandang relasyon sa kanilang mga mamimili. Ang mga organisasyon na inilunsad nila ay mayroong epeketibong makukuha na value mula sa online shopping offering katulad ng pag collect at analyze ng data sa mamimiling paraan, Makapag interpret ng ugali g isang mamimili, Maka-respond sa tamang oras at epeketibong Communication, at ang pag deliver ng product at service value sa mga mamimili. (kennedy 2006)Ayon sa NBC News (2007) at Lii, ; lee (2005), isinaad nila na ang increasingly cited motivating factor sa online shopping ay ang existence of greater bargains for products and services.

Mas tumaas ang bilang ng mga mamimili na interesado sa online shopping dahil sa mas madami ang mga murang bilihin na makikita sa online shopping.Ayon din sa report ng NBC News (2007) inilahad nila na isa din sa madalas na reason kung bakit mas Gusto mga mamimili sa online shopping ay ang hindi na kailangan pa na bumili sa mga physical store dahil mas mabilis ang proseso sa online shopping at hindi na kailangan ma experience ng mga mamimili ang ‘hassle’ sa pamimili.KABANATA IIIMETODOLOHIYAI. Disenyo ng PananaliksikAng disenyo na ginamit ng mga mananaliksik ay ang Paghahambing na pananaliksik. Nakapaloob dito ang mga Pahambing na pag aaral sa online at physical shopping na maaring makatulong sa bawat mamimili na gusto ang masigurado ang kalidad ng produkto, ang maganda at di magandang Advantages ng napiling paksa at upang malaman ang mga maari na maging problema ng online at physical shopping.II.

RespondenteAng mga piling respondante sa colegio de san juan de letran na may iba’t ibang kurso (20) na maaring kuhanan ng mga impormasyon o opinion na makakatulong sa mga mananaliksik sa pagtuklas ng mga suliraning inilahad nito. Magiging daan din ito upang mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga mananaliksik ukol sa nasabing paksa. III. Instrumento ng PananaliksikAng mananaliksik ay gumamit ng rekorder sa cellphone at talatanungan.

Angtalatanungan ay naglalaman ng demograpikong propayl na mayroong pangalan, edad, at kung paano nila malalaman ang kalidad ng product ng Online Shopping at Physical Shopping, kung paano nila malalaman ang maganda at hindi magandang dulot ng Online Shopping at Physical Shopping, at huli sa lahat ay upang malaman ang kanilang opinion sa mga posibleng problema na kinakaharap ng online at physical shopping.IV. Tritmeng ng Datos Dahil ang pamanahong papel ay panimulang pag-aaral lamang at hindi isang pangangailangan sa pagtamo ng isang digri, ay walang ginawang pagtatangkaang mga mananaliksik upang masuri ang mga datos sa pamamagitan ng mataas at kompleks na istatistika.