Sa Ilokano, magkakaintindihan ang mga

Sa pamumuno ng dating presidente Manuel L. Quezon naitatag ang ating wikang pambansa na ang Tagalog at dito ay nagkaroon tayo ng ating sariling wika at pagkakaintiindihan. Habang tumatagal ang panahon napalitan ito ng Pilipino at pinalitan ng Filipino upang gawin itong opisyal na wika natin sa buong mundo at napilitan ito ng Filipino upang marecognize tayong mga Pilipino na may sarili tayong wika.

Ito’y napakaimportante sa atin sapagkat ito’y magbibigay ng pagkakakilanlan nating bilang bansa.Ang WIKA ay ginagamit ng dalawang tao upang magkaintindihan at magkaroon ng interaksyon. Halimba ng Wika ay ang Tagalog at Ilokano, magkakaintindihan ang mga PIlipino dahit lahat ay marunong mag Tagalog o Filipino. Ang mga Ilocano ay magkakaintindihan dahil alam nilang gamitin ang ILocano. Samantalang ang Diyalekto ay ang pagkakaintindihan at ginagamit na salita ngunit may disturbance.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Halimbawa ng Diyalekto ay ang Ilocano ng Ilocos at Ilocano ng taga Pangasinan.